Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego PTK

W dniu 22.06.2019 roku w sali konferencyjnej Grand Park Hotel w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego PTK. W trakcie Zgromadzenia zostały podjęte (w wyniku głosowania jawnego) następujące uchwały: Uchwała w sprawie rozpatrzenia i...

Zaproszenie Komisji Informatyki i Telemedycyny ZG PTK

PRODUCENCI I DOSTAWCY USŁUG TELEMEDYCZNYCH W KARDIOLOGII Zaproszenie do współpracy oraz rejestr. Szanowni Państwo, Telemedycyna jest dynamicznie rozwijającym się kierunkiem działalności leczniczej a kardiologia jest jedną z dziedzin, w której metody telemedyczne były...

Zebranie PTK 15.05.2018 Szczecin

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-naukowe organizowane przez Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Klinikę Kardiologii PUM, we współpracy z firmą Pfizer które odbędzie się 15.05.2019 r. (środa)...

Wybory

Szanowni Państwo, Zmiana Statutu PTK wprowadziła zasadnicze zmiany dotyczące funkcjonowania PTK. Dotychczas funkcjonujące Walne Zgromadzenie PTK zastąpi Walne Zebranie Delegatów. Delegatów mają wybrać na swoich Walnych Zgromadzeniach Oddziały PTK. Delegaci w...