Mój chory z migotaniem przedsionków – największy problem, najtrudniejsza decyzja.

Katarzyna Widecka
Klinika Kardiologii PUM

AF forum (pdf)