Mój chory z niepoddającym się leczeniu nadciśnieniem  tętniczym – oporny lekarz, pacjent czy choroba?

Katarzyna Widecka
Klinika Kardiologii PUM

HTA forum (pdf)