W dniu 22.06.2019 roku w sali konferencyjnej Grand Park Hotel w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego PTK.

W trakcie Zgromadzenia zostały podjęte (w wyniku głosowania jawnego) następujące uchwały:

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
  z działalności Zarządu Oddziału.
 2. Uchwała w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania
  z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej.

Ponadto wyłoniono (w drodze głosowania tajnego):

 1. Przewodniczącego-Elekta Zarządu Oddziału w kadencji 2019-2021:
  dr n. med. Radosław Kiedrowicz
 2. Członków Zarządu Oddziału w kadencji 2019-2021
 • Dr n. med. Katarzyna Widecka,
 • Lek. Michał Kordaczuk,
 • Dr n. med. Danuta Drechsler
 • Dr n. med. Magdalena Michalak
 • Lek. Halina Błaszczyk
 • Lek. Małgorzata Zielska
 1. Członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2021
 • Lek. Tomasz Nowak
 • Lek. Marcin Pilawa
 • Dr n. med. Aldona Wójcik – Grzeszczuk
 1. Delegatów na zjazdy PTK w kadencji 2019-2021
 • Prof. dr hab. Jarosław Kaźmierczak
 • Dr hab. Małgorzata Peregud – Pogorzelska
 • Prof. dr hab. Edyta Płońska – Gościniak
 • Lek. Michał Kordaczuk

sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2017-2019