Szanowni Państwo,

Zmiana Statutu PTK wprowadziła zasadnicze zmiany dotyczące funkcjonowania PTK.

Dotychczas funkcjonujące Walne Zgromadzenie PTK zastąpi Walne Zebranie Delegatów. Delegatów mają wybrać na swoich Walnych Zgromadzeniach Oddziały PTK.

Delegaci w Oddziałach muszą być wybrani na 90 dni przed Walnym Zebraniem Delegatów PTK w dniu 26.09.19 w Katowicach.

W związku z powyższym Zarząd naszego oddziału ma obowiązek zwołać Walne Zebranie (Zgromadzenie) członków do dnia 26.06.2019 (prawdopodobny termin to 08.06.2019 lub 22.06.2019).

Nasz Oddział jest zobowiązany do wybrania 4 Delegatów, którzy powinni brać udział w  Walnych Zebraniach Delegatów w ciągu następnych dwóch lat.

Delegatem może zostać każdy pełnoprawny członek niezalegający ze składkami.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie (mailem lub osobiście do mnie) kandydatur na Delegata. Oficjalne zgłoszenie kandydata odbywa się na specjalnym formularzu dostępnym na stronie naszego oddziału (wzór w załączniku).

Członek zwyczajny PTK, wyrażający wolę kandydowania do Walnego Zebrania Delegatów PTK, może zgłosić swoją kandydaturę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: najpóźniej na 14 dni roboczych przed odbyciem w danym Oddziale Walnego Zgromadzenia Oddziału albo ustnie, podczas Zgromadzenia

Serdecznie pozdrawiam, Maciej Lewandowski, przewodniczący PTK w Szczecinie

Załącznik: zgłoszenie kandydatury na Delegata (doc)