Kazimierz Ciechanowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie

Zapobieganie AKI (pdf)