PRODUCENCI I DOSTAWCY USŁUG TELEMEDYCZNYCH W KARDIOLOGII

Zaproszenie do współpracy oraz rejestr.

Szanowni Państwo,
Telemedycyna jest dynamicznie rozwijającym się kierunkiem działalności leczniczej a kardiologia jest jedną z dziedzin, w której metody telemedyczne były w pionierski sposób testowane i wdrażane w codziennej praktyce. Część z nich jest już w niektórych polskich ośrodkach stałymi elementami usług diagnostycznych i terapeutycznych, a inne mają szansę stać się nimi w niedalekiej przyszłości.

Niewątpliwie dynamiczny rozwój telekardiologii wymaga integracji całego środowiska kardiologicznego i zacieśnienia współpracy z Państwem, producentami i dostawcami rozwiązań telemedycznych. Z pełnym uznaniem obserwujemy Państwa duże zaangażowanie w stworzenie w Polsce warunków do rozwoju rozwiazań telemedycznych. Doceniamy Państwa działalność badawczo-rozwojową i zaangażowania w liczne projekty naukowo-badawcze. Nie ma wątpliwości, że naszym wspólnym celem jest zbudowanie systemu usług telemedycznych adekwatnych do potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów, gwarantujących wysoką jakość diagnostyki i leczenia, odpowiednie finansowanie i spójność z powszechnym systemem opieki zdrowotnej w Polsce. Polska telekardiologia ma wszelkie atuty, by stać się konkurencyjną siłą na europejskim, a nawet światowym rynku usług medycznych.

Dlatego też Polskie Towarzystwo Kardiologiczne występuje z inicjatywą opracowania rejestru producentów i dostawców rozwiązań telemedycznych w kardiologii. Jesteśmy przekonani, że będzie on doskonałym narzędziem do stworzenia warunków przyszłej współpracy naukowców i praktyków klinicznych z przedsiębiorcami. Równocześnie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne stawia do Państwa dyspozycji swoich ekspertów, którzy są gotowi ustosunkować się do Państwa propozycji związanych z optymalizacją realizacji procedur telemedycznych tak, aby po koniecznych analizach Polskie Towarzystwo Kardiologiczne mogło zainicjować stosowane działania w AOTMiT, MZ, NFZ i innych organach decyzyjnych.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie jej do koordynatora tego zadania – ppłk. dr hab. med. Pawła Krzesińskiego, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Informatyki i Telemedycyny przy Zarządzie Głownym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (e-mail: pkrzesinski@wim.mil.pl oraz pakrzesinski@interia.pl).

Bylibyśmy zobowiązani za odpowiedź do 31.03.2019r.