Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Oddział Szczecin

Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTK w kadencji 2017-2019

Przewodniczący: Dr n. med. Maciej Lewandowski
Przewodniczący-Elekt: Dr n. med. Robert Kaliszczak
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Krzysztof Przybycień
Sekretarz: Dr n. med. Paweł Stachowiak
Skarbnik: Dr n. med. Katarzyna Widecka

 

Członkowie: Dr n. med. Maciej Wielusiński
Dr n. med. Magdalena Michalak
Lek. med. Jolanta Rapacewicz

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Lek. med. Tomasz Nowak
Lek. med. Marcin Pilawa