Z przyjemnością informujemy, że dzięki znakomitemu wynikowi finansowemu ubiegłorocznego Kongresu PTK Zarząd Główny Towarzystwa postanowił ufundować 100 grantów wyjazdowych na tegoroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Paryż, 31 sierpnia – 4 września 2019 r.). Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby wynosi 5000 zł. Liczba grantów przeznaczonych dla członków poszczególnych oddziałów PTK będzie proporcjonalna do liczebności oddziałów (większe oddziały będą miały do dyspozycji większą liczbę grantów). Ze środków grantu będzie można pokryć zarówno koszty opłaty kongresowej, podróży, jak i zakwaterowania. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do 30 marca 2019 r. do Przewodniczącego Oddziału. Jeśli liczba aplikacji o grant przekroczy liczbę grantów dostępnych w Oddziale, o przyznaniu grantu zdecyduje kolejność opłacenia składki członkowskiej za 2019 r. Warunkiem uzyskania grantu jest także niezaleganie ze składkami członkowskimi w PTK za poprzednie lata.

Szczegółowy regulamin przyznawania i rozliczania delegacji na Kongres ESC 2019 znajduje się na stronie internetowej PTK.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Dr n. med. Maciej Lewandowski
Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

prof. dr hab. med. Piotr Jankowski
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego